1. Konkurransen er åpen for personer over 18 år bosatt i Norge, med unntak av ansatte (og deres familie) i Orkla Home & Personal Care (Lilleborg AS, heretter kalt «Orkla») og tilknyttede selskap, deres enheter og andre profesjonelle aktører tilknyttet denne konkurransen.
 2. Konkurransen varer fra 1. sep 2019 til og med 31. desember 2019 (”konkurranseperioden”).
 3. Seier i konkurransen oppnås av personer som kjøper en av ni Lano håndsåper med svart formulering innenfor konkurranseperioden, og som kontakter Orkla via sosiale medier eller Orkla Forbrukerservice for å informere om at de har vunnet premien. Orkla forplikter seg ikke til å dele ut alle 9 premiene, men kun de som har tatt kontakt i løpet av konkurranseperioden. Dersom en eier av en av de svarte såpene ikke ønsker premien (se punkt 4)), skal Orkla sende en goodiebag med Orkla Home & Personal Care produkter.
 4. Premie: Et møte med Kaptein Sabeltann i Kristiansand Dyrepark 18 juli eller 25 juli 2020 for inntil 5 personer per vinner, samt reisekostnader på inntil 2000 kr per vinner til Kristiansand Dyrepark og inngang til Dyreparken for inntil 5 personer per vinner. Premien er personlig og kan ikke gis bort til andre.
 5. Arrangøren reserverer seg retten til, etter eget skjønn, å holde tilbake premien dersom de anser en vinner som ukvalifisert, dersom deltakelsen i konkurransen ikke er gyldig eller dersom vinneren ikke oppfyller kravene som er fastsatt i disse konkurransevilkårene. Arrangøren reserverer seg retten til å holde tilbake eller modifisere konkurransen ved uforutsette omstendigheter, eller ved omstendigheter som er utenfor arrangørens kontroll.
 6. Ansvarsfraskrivelse: Orkla og andre partnere i denne konkurransen tar ikke ansvar for eventuelle skrivefeil eller andre utilsiktede misforståelser.
 7. Hvis, av en eller annen grunn, konkurransen eller premien ikke kan bli gjennomført som planlagt av grunner som er utenfor Orkla sin kontroll, vil Orkla reservere seg retten til å, når som helst og uten forvarsel, annullere, terminere eller modifisere hele eller deler av konkurransen.
 8. I den utstrekning loven tillater, vil arrangørene ikke være ansvarlige for konkurransen eller premien, og tar ikke særlig ansvar for deltakelse som er ugyldig på grunn av tekniske problemer utenfor arrangørens kontroll eller problemer angående tilgang til nettsiden.
 9. Alle internett-kostnader og andre kostnader som kan oppstå under deltakelsen av konkurransen, eller ved å vinne konkurransen, er utelukkende deltakerens ansvar.
 10. Konkurransen og vilkårene er underlagt norsk lov og er underlagt de norske domstolenes eksklusive jurisdiksjon.
 11. Ved å delta i konkurransen antas det at deltaker har akseptert disse vilkårene.
 12. Vinnernes personopplysninger behandles i henhold til personopplysningsloven, og kun for å gjennomføre konkurransen. Se nærmere personverninformasjon der du kontakter Orkla (for eksempel Orkla Forbrukerservice).
 13. Arrangøren av konkurransen er Orkla Home & Personal Care (Lilleborg AS).

Drammensveien 149
Postboks 423 Skøyen
0213 Oslo, Norge

Telefonnummer: + 47 22 54 40 00
E-post: consumerserviceohpc@orkla.no